O firmie

ANNT Investment SA powstała w roku 2013 w celu wyszukiwania i finansowania perspektywicznych spółek z obszaru e-medycyny z dużym potencjałem wzrostu wartości, które po przejściu procesu rozwoju, wsparcia,  restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu lub wprowadzone na giełdę.